حمل کوریر داخلی و خارجی

حمل کوریر داخلی و خارجی   حمل سریع بین المللی حمل سریع بین المللی همواره یکی از دغدغه های مهم تجاری بوده که ارسال سریع کالا و مرسولات خود را از رموز موفقیت خود می دانند. شروع صنعت حمل و نقل بین الملل را از سال 1911، زمانی که اولین پرواز برنامه ریزی شده پست هوایی تاریخ در…

حمل دریایی

حمل دریایی کاسپین کارگو پارس   در دنیای امروز، حمل ونقل دریایی کالا و محموله ها به دلیل استفاده از آب های بین المللی و سهم عمده در انتقال كالا های جهانی از توجه خاصی نسبت به سایر بخش های حمل و نقل بر خوردار می باشد شرکت حمل و نقل بین المللی کاسپین کارگو پارس با…

حمل زمینی

حمل زمینی کاسپین کارگو پارس   کشور ایران از دیرباز پلی بین کشورهای خاورمیانه ، آسیای شرقی و کشورهای اروپایی جهت صادرات و واردات بوده است. با توجه به همجواری ایران با مرزهای زمینی ورودی به آسیا و اروپا ، صنعت حمل و نقل زمینی از دیرباز جایگاه ویژه ای را در بین بازرگانان و…

حمل هوایی

حمل هوایی کاسپین کارگو پارس   شرکت کاسپین کارگو پارس با بهره گیری از شبکه جهانی خود در بیش از 180 کشور جهان، حمل هوایی بار سنگین وارداتی و یا صادراتی شما در کوتاه ترین زمان تا درب محل گیرنده امکان پذیر می سازد. خدمات حمل هوایی بار سنگین این امکان را فراهم آورده که…