حمل زمینی کاسپین کارگو پارس

 

کشور ایران از دیرباز پلی بین کشورهای خاورمیانه ، آسیای شرقی و کشورهای اروپایی جهت صادرات و واردات بوده است.
با توجه به همجواری ایران با مرزهای زمینی ورودی به آسیا و اروپا ، صنعت حمل و نقل زمینی از دیرباز جایگاه ویژه ای را در بین بازرگانان و صاحبان صنایع ایران و دیگر طرفهای تجاری با ایران داشته است.
حمل و نقل جاده ای یکی از راههای جابجایی کالا در جهان می باشد که از نظر قیمت و سرعت جهت حمل بسیاری از کالاها و محموله ها مناسب است ، در حال حاضر بخش عمده ای از حمل و نقل کالاها در جهان از مسیر جاده ای صورت می پذیرد و از این رو شرکت حمل و نقل بین المللی کاسپین کارگو پارس جهت رفع نیازهای مشتریانی که از حمل زمینی کالا و ترانزیت استفاده می کنند خدمات مختلفی را ارائه می کند

 

شرکت حمل و نقل بین المللی کاسپین کارگو پارس با بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آسیا و کشورهایی چون افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، عراق و کشورهای عضو شوروی سابق (CIS) ازجمله تاجیکستان، روسیه، ازبکستان و قزاقستان ، در زمینه صادرات و واردات، روابط تجاری مستمر دارد و خدمات حمل و نقل زمینی به صورت مستقیم از این کشورها قابل ارائه می باشد.
شرکت حمل و نقل بین المللی کاسپین کارگو پارس به لحاظ استراتژیک، در محلی واقع شده است که بتواند هرگونه امور حمل و نقل جاده ای در بنادر و مرزهای ایران را پذیرش و سازماندهی نماید. ازجمله بنادر و نقاط مرزی مهم که در آن حضور و فعالیت داریم به این شرح است:
مرزها و بنادر امام خمینی، بوشهر، انزلی، امیرآباد، فریدون کنار، آستارا، نوشهر، بازرگان، دوقارون، سرخس ، اینچه برون، مهران ……