حمل ریلی کاسپین کارگو پارس

 

حمل و نقل ریلی از دیگر راههای حمل و نقل بین المللی کالا می باشد ، که علیرغم وجود مزایای زیاد، امروزه خیلی مورد توجه مشتریان قرار نمی گیرد.
شرکت حمل و نقل بین المللی کاسپین کارگو پارس ارائه دهنده خدمات حمل ریلی ایران، آسیای میانه (ترکمنستان,ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان) و کشورهای حوزه قفقاز (آذربایجان، ارمنستان، گرجستان)، افغانستان، پاکستان، ترکیه، سوریه، روسیه ، چین و همچنین کشورهای اروپای شرقی و غربی در کریدورهای مختلف آماده حمل محموله از طریق ریلی میباشد.